Uređaj je predviđen za rad na aplikaciji Blynk koja se mora instalirati na Vaš mobitel/tablet.

Upute za instalaciju

PINOVI za samostalno podešavanje termometra:

V21 korekcija senzora temperature 1

V14 alarm preniske temperature senzora 1

V15 alarm previsoke temperature senzora 1

V10 senzor temperature 1

V11 senzor temperature 2

V16 alarm preniske temperature senzora 2

V17 alarm previsoke temperature senzora 2

V22 korekcija senzora 2

Bazni QR kod za termometar sa 1 senzorom