Uređaj je predviđen za rad na aplikaciji Blynk koja se mora instalirati na Vaš mobitel/tablet.

Upute za instalaciju

PINOVI za samostalno podešavanje termometra:

V21 korekcija senzora temperature 1

V14 alarm preniske temperature senzora 1

V15 alarm previsoke temperature senzora 1

V10 senzor temperature 1

Bazni QR kod za termometar