KONTROLER TEMPERATURE FERMENTORA (STC-5000)

Mjerenjima temperature fermentacije utvrdili smo da je temperatura plašta fermentora sa izoliranom sondom s vanjske strane jednaka temperaturi središta fermentora. Stoga je velika prednost ovog uređaja u kontroli fermentacije i pravodobnoj reakciji, kao i postavljanju temperature kada i niste u blizini fermentora.

– Postavljanje željene temperature fermentacije putem mobilne aplikacije

– Histereza temperature kod koje se uključuje relej hlađenja ili grijanja

-Delay – vrijeme odgode uključivanja hlađenja ili grijanja

-kalibracija senzora temperature

-grafikon temperature u zadanom vremenu

-alarm od previsoke temperature  (zvučni, na mail, na mobitel)

-alarm od preniske temperature (zvučni, na mail, na mobitel)

-prikaz na mobitelu status uključenosti grijanja ili hlađenja

– prikaz stvarne, zadane temperature, status grijanja ili hlađenja te vremena i datuma na oled displeju.

– zaštita od kvara ili greške temperaturne sonde (javlja na mail i mobitel)

– alarm kod prekida WiFi veze

– sonda za mjerenje temperature može se produljiti neograničeno bez utjecaja na kvalitetu mjerenja

– moguće je spojiti više fermentora u jednu kutiju uređaja

– aplikacija dozvoljava spajanje više uređaja čak i različitih namjena u jednu cjelinu i tako pojednostavljuje kontrolu i postavljanje parametara

– nema gubitaka podataka u slučaju nestanka el. energije