Nautilis Controller managment system

Pregled i uređivanje postavki WiFi releja (nije potreban internet)

Za uvid i promjenu postavki uređaja prvo se potrebno spojiti na WiFi mrežu koju uređaj odašilje, a obično je naziva nautilis-ispindel. Po spajanju na mrežu kod nekih uređaja automatski se otvara internet preglednik, kod nekih je potrebno otvoriti postavke mreže i ići na opciju upravljanje usmjerivačem ili pa jednostavno otvorite internet preglednik i otvorite adresu 192.168.4.1 – ZA ULAZ NA SVE STRANICE MANAGMENTA POTREBNO JE UNJETI KORISNIČKO IME I LOZINKU (Osim ako u pregledniku imate spremljenu istu)

Nakon toga otvara vam se početna stranica Nautilis Controller managment u kojoj možete pregledavati i uređivati slijedeće postavke:

Configuration (konfiguracija vaše WiFi mreže, Blink aplikacije i ostalih podržanih servisa),

Ukoliko ostavite jedno od polja praznim ono će se i spremiti prazno. Spremaje uređaj potvrđuje zvučnim signalom; ukoliko je dodan. Uvid u trenutne postavke je na dnu stranice. Nakon spremanja uređaj je potrebno fizički restartati ili to možete putem Nautilis Controller managmenta i izbornika Reboot, a kako bi promjene bile aktivne.

Za postavljanje Blynk servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select Blynk server (označite Blynk server), 4. TOKEN (Blynk token)

Za postavljanje UbiDots servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select service type (označite Ubidots), 4. TOKEN (Vaš API token na Ubidots STEM računu)

Za postavljanje Brewfather servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select service type (označite Brewfather), 4. PATH/URI (unesite Vaš osobni PATH/URI )

Za postavljanje BrewSpy servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select service type (označite BrewSpy), 4. TOKEN (Vaš token hidrometra koji koristite) Napomena kod BrewSpy usluge moguće je koristiti samo 1 hidometar.

Za postavljanje Monitor.Beer servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select service type (označite Monitor.Beer), 4. PATH/URI (unesite Vaš osobni PATH/URI  /ispindel/?vaše korisničko ime).

– U postavkama iSpindel-a interval mora biti postavljen na najmanje 900 s (15min).

-Kod prvog spajanja na servis ime Vašeg hidrometra se sprema na server i tek onda ga možete koristiti u aplikaciji. U servisu je potrebno posebno zaljepiti formulu kalibracije koju koristite.

Update firmware (nadogradnja firmwarea)

Over-the-Air programming (OTA) je bežična nadogradnja firmwera uređaja. Otvaranjem izbornika otvara vam se stranica za nadogradnju. Pronađete najnoviji firmware na uređaju s kojim ste se povezali na web stranicu i učitate isti na sustav. kada dobijete obavijest Ok, firmware je nadograđen uspješno.

Managment (Odabir broja dostupnih hidrometara, postavljanje alarma visoke i niske temperature)

Measured data (prikaz izmjerenih podataka),

ovdje možete vidjeti sve podatke koji su primljeni.

Reboot (Restartanje sistema),

Otvaranjem ove poveznice uređaj će se ponovno pokrenuti.