Ovaj alat iznimno je koristan kod pretakanja gaziranih piva u boce bez gubitka na kvaliteti i osobinama pive. Temperatura pive prilikom pretakanja mora biti niska (oko 0 stupnjeva C) i preporučljivo je prije punjenja bocu najprije vakumirati i onda puniti sa Co2 te nakon ponavljanja puniti sa pivom.