Nautilis Controller managment system

Uputa za pregled i uređivanje postavki kontrolera nalazi se na bočnoj traci, a uređaj koristi slijedeće:

WiFi Config (konfiguracija vaše WiFi mreže i Blink aplikacije),

Controller Config (pregledavanje i promjena podataka konfiguracije uređaja),

Update firmware (nadogradnja firmwarea),

Reset Setings (Vraćanje tvorničkih postavki),

Reboot (Restartanje sistema),

Ispindel (Pregled i upravljanje podacima hidrometra)

Postavke za digitalni hidrometar (Configuration)

Uputa za pregled i uređivanje postavki hidrometra:

Uključite vaš iSpindel i otvorite WiFi Manager te u izborniku Configuration promjenite slijedeće u:

SSID: nautilis_controller_pro (ili slično ime koje vam se nudi u popisu mreža)
PASS: upišite lozinku koju ste dobili s kontrolerom
iSpindel name: 1-enter_your_name //neka prvo bude znamenka i onda dalje naziv
Service Type: HTTP
Token: prazno
Server address: 192.168.4.1
Server Port:80
Path/URI: /gravity

Ne zaboravite na formulu kalibracije!