Uređaj je predviđen za rad na aplikaciji Blynk koja se mora instalirati na Vaš mobitel/tablet.

Upute za instalaciju

PINOVI za samostalno podešavanje termometra:

V21 korekcija senzora temperature 1

V14 alarm preniske temperature senzora 1

V15 alarm previsoke temperature senzora 1

V10 senzor temperature 1

V11 senzor temperature 2

V16 alarm preniske temperature senzora 2

V17 alarm previsoke temperature senzora 2

V22 korekcija senzora 2

V12 Senzor 3

V23 korekcija senzora 3

V18 alarm preniske temperature senzora 3

V19 alarm previsoke temperature senzora 3

V13 Senzor 4

V24 korekcija senzora 4

V25 alarm preniske temperature senzora 4

V26 alarm previsoke temperature senzora 4

V30 Senzor plinova

QR za 2 senzora temperature  (1800 energije)

QR za 4 senzora temperature i grafikon (4900 energije) – sa svim postavkama

Bazni QR kod za termometar sa 1 senzorom