Danas je javnosti prezentiran i video uradak Davida Heatha za Nautilis WiFi iSpindel relay.