Objave

Ugradnja cijevnog protočnog grijača perilice suđa

Ono što već duže stoji na listi TO DO jest ugradnja i nadogradnja HERMS sistema u RIMS. Kako sam cijevni grijač perilica suđa već imao samo je trebalo prilagoditi ono što imaš u ono što trebaš (Nucaš) 🙂