iSpindel WiFi relay je uređaj koji služi za pojačavanje signala i povezivanje digitalnog hidrometra – iSpindel –a, obradu primljenih podataka te daljnju distribuciju prema aplikacijama za praćenje fermentacije.  Podaci mjereni hidrometrom prikazuju se na velikom TFT displeju, mogu se pregledavati putem lokalne web stranice relaya ili slati na Blynk mobilnu aplikaciju gdje su dostupni grafovi, analitika, daljinski uvid u stanje u fermentoru i ostalo. Nakon verzije 6 omogućeno je slanje podataka hidrometra i na slijedeće servise: UbiDots, BrewSpy, Brewfather, Monitor.Beer, Grainfather, Little Bock, Brewers Friend, BrewBench. Na ekranu i web stranici uređaja  vidljivo je kada su zadnji puta očitani podaci sa hidrometra kao i podaci o gustoći, temperaturi, naponu baterije, jačini signala, nazivu hidrometra. Jačina signala  iSpindel WiFi relaya je testirana tako da je hidrometar stavljen u inox bačvu debljine stjenke od 2mm i poklopcem od 6mm bez gumene brtve sa inox klamp sistemom, te je bačva stavljena u zamrzivč koji je zatvoren. I u takvim uvjetima signal je bez problema probio do hidrometra. Zbog iznimno pouzdanog povezivanja,  iSpindel na ovaj način troši osjetno manje energije za rad i baterija mu traje dulje. iSpindel WiFi relay  napaja se sa  5V mikro USB punjačem mobitela koji vam može služiti i za punjenje baterije hidrometra, a potrošnja električne energije je zanemariva. Za rad iSpindel hidrometra više nije potreban internet, a isto tako nije potreban ni za iSpindel WiFi relay. Sada je internet povezivanje potrebno samo kod potrebe daljinjskog uvida u stanje fermentacije putem ranije navedenih aplikacija. Uređaj može uvelike olakšati i ubrzati kalibraciju iSpindel hidrometra, jer prikazuje kut.

Firmware za rad uređaja se stalno nadograđuje i poboljšava. Nadogradnja firmwarea ukoliko je potrebno, vrši se bežično putem OTA (Over the Air) i web sučelja uređaja.

Na iSpindel WiFi relay trenutno se mogu spajati 2 iSpindel hidrometra. Od V5.8.1 sve nepravilnosti i upozorenja prikazana su na displeju crvenom bojom. Prilikom spremanja postavki javlja se zvučni signal potvrde, a kod preniske ili kod previsoke temperature hidrometra te kada specifična gustoća padne ispod vrijednosti koju zadate, javlja se neprekidni zvučni alarm.

iSpindel relay ima mogućnost unosa OG za 2 hidrometra iz kojih se tada automatski preračunava % ABV i atenuacija. Najnovija mogućnost je korekcija SG i temperature za oba iSpindla koja se primjenjuje na displeju i Blynk Aplikaciji.

Stanje baterije iSpindla prikazano je kao grafička ikona uz prikaz napona baterije i kao postotak preostalog napona. Pokraj ikone stanja baterije nalazi se grafički prikaz jačine signala prema hidrometru, a pokraj njega i grafički prikaz jačine signala prema kućnoj WiFi mreži. Ukoliko Relay nije povezan sa kućnim WiFi tada je umjesto prikaza jačine signala vidljiva oznaka “D” (Disconeconnected).

Ukoliko više koristite stupnjeve Plato umjesto SG, tada u postavkama možete promjeniti jedinicu gustoće za svaki iSpindel posebno.

Ukoliko ste zabunom radili kalibraciju iSpindela u Plato jedinici, u postavkama možete konvertirati P u SG. To se odnosi samo na iRelay, dok aplikacija prima izvorne podatke iSpindela.

Po želji se može ugraditi i vanjski termometar temperature. Vanjski termometar ima mogućnost alarmiranja kod previsoke ili preniske temperature. Duljina osjetnika može se produljiti bez utjecaja na mjerenje. U postavkama termometra možete odabrati jedinicu u stupnjevima C ili stupnjevima F.

Promjene postavki koje morate učiniti na prvom digitalnom hidrometru:

Uključite vaš iSpindel i otvorite WiFi Manager te u izborniku Configuration promjenite slijedeće u:

SSID: nautilis-ispindel (ukoliko ste promjenili AP SSID u postavkama tada tu unesite promjenjen naziv)
PASS: upišite lozinku od nautilis-ispindel ssid(od verzije 6.1.3). (ukoliko ste promjenili AP PASSWORD u postavkama tada tu unesite promjenjenu lozinku)
iSpindel name: 1-enter_your_name-[SG] //neka prvo bude znamenka i onda dalje naziv i na kraju [SG] za brewfather
Service Type: HTTP
Token: prazno
Server address: 192.168.4.1
Server port: 80
Path/URI: /gravity

Ne zaboravite na formulu kalibracije!

Promjene postavki koje morate učiniti na drugom digitalnom hidrometru – ukoliko ga imate:

Sve postavke su iste kao na prvom hidrometru, osim što naziv drugog iSpindela mora započeti brojem 2:
iSpindel name: 2-enter_your_name-[SG] //neka prvo bude znamenka i onda dalje naziv i na kraju [SG] za brewfather

Nautilis Controller management system

Pregled i uređivanje postavki WiFi releja (nije potreban internet)

Za uvid i promjenu postavki uređaja prvo se spojite na WiFi mrežu koju uređaj odašilje, a obično je naziva nautilis-ispindel. Po spajanju na mrežu kod nekih uređaja automatski se otvara internet preglednik, a kod nekih je potrebno otvoriti internet preglednik i ići na adresu: 192.168.4.1

Nakon toga otvara vam se početna stranica Nautilis Controller management u kojoj možete pregledavati i uređivati slijedeće postavke:

Configuration (konfiguracija vaše WiFi mreže, Blink aplikacije i ostalih podržanih servisa),

Ukoliko ostavite jedno od polja praznim ono će se i spremiti prazno. Spremaje uređaj potvrđuje zvučnim signalom. Spremljene postavke su na dnu stranice. Nakon spremanja uređaj je potrebno fizički restartati ili to možete putem Nautilis Controller managmenta i izbornika Reboot, a kako bi promjene bile aktivne.

Od verzije 6.3.1 omogućeno je ažuriranje i promjena AP SSID i lozinke. To znači da ukoliko promjenite tu stavku istu morate promjeniti i na iSpindel postavkama. AP SSID ime mreže koju odašilje relej mora biti dugačko do 16 znakova bez razmaka i specijalnih znakova. Kada koristite više releja tada na njima nesmijete imati jednak AP SSID.

Za postavljanje Blynk servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select Blynk server (označite Blynk server), 4. TOKEN (Blynk token)
Ne tražena polja moraju biti prazna.

Za postavljanje UbiDots servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select service type (označite Ubidots), 4. TOKEN (Vaš API token na Ubidots STEM računu).
Ne tražena polja moraju biti prazna.

Za postavljanje Brewfather servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select service type (označite Brewfather), 4. PATH/URI (unesite Vaš osobni PATH/URI ).
Ne tražena polja moraju biti prazna.

Za postavljanje BrewSpy servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select service type (označite BrewSpy), 4. TOKEN (Vaš token hidrometra koji koristite) Napomena kod BrewSpy usluge moguće je koristiti samo 1 hidometar.
Ne tražena polja moraju biti prazna.

Za postavljanje Monitor.Beer servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select service type (označite Monitor.Beer), 4. PATH/URI (unesite Vaš osobni PATH/URI  /ispindel/?vaše korisničko ime).
Ne tražena polja moraju biti prazna.

– U postavkama iSpindel-a interval mora biti postavljen na najmanje 900 s (15min).

-Kod prvog spajanja na servis ime Vašeg hidrometra se sprema na server i tek onda ga možete koristiti u aplikaciji. U servisu je potrebno posebno zaljepiti formulu kalibracije koju koristite.

Za postavljanje Grainfather servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select service type (označite Grainfather), 4. PATH/URI (unesite url vašeg iSpindla ).
Ne tražena polja moraju biti prazna. Trenutno je moguće spajanje samo 1 iSpindla sa jednim relayom.

– U postavkama iSpindel-a interval mora biti postavljen na najmanje 900 s (15min).

Za postavljanje Little Bock servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select service type (označite Little Bock), 4. PATH/URI (unesite Vaš osobni PATH/URI ).
Ne tražena polja moraju biti prazna.

Za postavljanje Brewers Friend servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select service type (označite Brewers Friend), 4. PATH/URI (unesite Vaš osobni PATH/URI ).
Ne tražena polja moraju biti prazna.

Za postavljanje BrewBench servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select service type (označite Brewers Friend), 4. TOKEN 5.PATH/URI (Za SG unesite: /ispindel_sg/ za Plato unesite: /ispindel/ ).
Ne tražena polja moraju biti prazna.

Update firmware (nadogradnja firmwarea)

Over-the-Air programming (OTA) je bežična nadogradnja firmwera uređaja. Otvaranjem izbornika otvara vam se stranica za nadogradnju. Pronađete najnoviji firmware na uređaju s kojim ste se povezali na web stranicu i učitate isti na sustav. kada dobijete obavijest Ok, firmware je nadograđen uspješno.

Managment (Odabir broja dostupnih hidrometara, jedinica gustoće, postavljanje alarma visoke i niske temperature za svaki hidrometar)

Thermometer (uključivanje termometra te promjena jedinica i alarma nisoke i visoke temperature)

Measured data (prikaz izmjerenih podataka),

ovdje možete vidjeti sve podatke koji su primljeni.

Reboot (Restartanje sistema),

Otvaranjem ove poveznice uređaj će se ponovno pokrenuti.

Instalacija Blynk aplikacije za Nautilis iSpindel Relay

Instalirajte Blynk apoplikaciju na mobitel:
1. Download Blynk App: http://j.mp/blynk_Android or http://j.mp/blynk_iOS
2. Za bržu instalaciju hidrometra na Blynk aplikaciju koriostite QR kod. Potrebno je 2000 energije koja je besplatna
3. Uživajte u radu

Za instalaciju svih mogućnosti ugrađenih u firmware 6.2.6 potrebno je 6600 Blynk energije, tada koristite QR ispod. Sve mogućnosti su dostupne na lokalnoj web stranici, tako da ta opcija nije obavezna.

 

Dnevnik promjena:

01.07.2021. Firmware 6.4.2 – Download -U postavkama možete napraviti konverziju iz P u SG. To se odnosi na relay, dok aplikacija prima vrijednosti koje iSpindel šalje te je za konverziju isto potrebno učiniti na samoj aplikaciji koju koristite.

26.06.2021. Firmware 6.4.1 – Download -U postavkama termometra možete mjenjati jedinicu mjerenja stupnjevi C ili stupnjevi F.

24.06.2021. Firmware 6.4.0 – Download -U postavkama možete odabrati stupnjeve Plato ili SG za svaki iSpindel posebno, a radi točnijeg prikaza na ekranu. Zadana jedinica je SG.

24.05.2021. Firmware 6.3.9 – Download -Dodana podrška za BrewBench servis
18.05.2021. Firmware 6.3.8 – Download -Dodana podrška za Brewers Friend servis
10.04.2021. Firmware 6.3.7 – Download -Dodana podrška za Little Bock servis

06.04.2021. Firmware 6.3.6 – Download -Novi grafički dizajn i novi LCD driver

02.03.2021. Firmware 6.3.4 – Download -ispravljena greška prikaza na ekranu za iSpindel 2
25.02.2021. Firmware 6.3.3
– dodana podrška za spajanje na brewpiless (beta)
– dodana provjera statusa povezivanja na mrežu – izbornik Measured data
– dodana provjera statusa povezivanja na mrežu – TFT ekran
30.01.2021. Firmware 6.3.2 – Download Dodan novi izbornik i mogućnost isključivanja i uključivanja audio alarma.
18.01.2021. Firmware 6.3.1 – Download Dodana je mogućnost promjene AP SSID i lozinke mreže.
11.01.2021. Firmware 6.3.0 – Download Dodana je mogućnost spajanja na Grainfather aplikaciju.
28.12.2020. Firmware 6.2.9 – Download – U nastavku prikaza preostalog napona baterije dodaj je i postotak stanja baterije. Postotak se može prikazati i u Blynk aplikaciji, a prikazan je i na lokalnoj stranici releja. Nemojta zaboraviti kalibrirati bateriju iSpindla i promjeniti u njegovim postavkama ../FW/6_2_9/firmware.binkorekcijski faktor za bateriju (displayed voltage / measured voltage) * current factor (191.8) = new factor
26.12.2020. Firmware 6.2.8 – Download – Moguće je uključivanje i isključivanje termoetra ukoliko je ugrađen na relay.

16.12.2020. Firmware 6.2.7 – Download – U izboorniku Configuration postavljena opcija za vraćanje tvorničkih postavki. Prilikom pritiska na izbornik reset briše se sav spremljen sadržaj. Nakon resetiranja uređaj je potrebno restartati.

12.12.2020. Firmware 6.2.6 – Download – Omogućeno slanje ABV, ATT i OG na Blynk.

09.12.2020. Firmware 6.2.5 – Download – Poboljšanja u primanju podataka Ispindla u okruženju bez WiFi signala.

07.12.2020. Firmware 6.2.4 – Download – Mogućnost korekcije temperature za oba iSpindla koja se primjenjuje na displeju i Blynk aplikaciji.

25.11.2020. Firmware 6.2.3- Mogućnost korekcije SG za oba iSpindla koja se prikazuje na displeju i šalje na Blynk.

04.11.2020. Firmware 6.2.2 Download – Novi redizajn prikaza podataka na ekranu, novi izgled lokalne web stranice, unos OG te automatsko preračunavanje u postotak ABV te atenuacije. Ispravak problema kod naziva WiFi mreže koje u sebi ima razmak od V6.2

25.10.2020. Firmware 6.2.1 – Mogućnost korištenja statičke IP adrese.

12.10.2020. Firmware 6.2 – Novi dizajn i funkcionalnost config i mangement web stranice.

09.10.2020. Firmware 6.1.8 -Ukoliko se ispindel još nije spojio – SG 0 i temperaturu 0 ne prikazuje kao alarm

01.10.2020. Firmware 6.1.7 – Promjenena IP adresa lokalnog Blynk servera

16.09.2020. Firmware 6.1.6 – Otklonjen problem  spremanja postavki konfiguracije uzrokovanog drugačijim memorijskim procesorom kontrolera.

14.07.2020. Firmware 6.1.5 -Dodan alarm Specifične gustoće – Kada vrijednost gustoće padne ispod alarmne vrijednosti o istome ćete biti obavješteni zvučno, crvenom bojom gustoće na ekranu i obavješću na mobitelu ukoliko koristite Blynk aplikaciju

13.07.2020. Firmware 6.1.4 – Dodane jednake opcije za Ispindel 2

12.07.2020. Firmware 6.1.3 – Izbrisana zaštita na web stranici, a dodana lozinka na WiFi mrežu – potrebno je dodati lozinku u postavke iSpindla!

20.04.2020. Firmware 6.1.2 – Omogućeno slanje podataka na Monitor.Beer servis

10.04.2020. Firmware 6.1.1 – Poboljšanje u spajanju na Ubidots, Brewfather i Brew Spy servis

06.04.2020. Firmware 6.1 – Promjene u Nautilis managmentu za lakše podešavanje novih servisa

05.04.2020. Firmware 6.0 – Omogućeno slanje podataka na Ubidots, Brewfather, BrewSpy

04.04.2020. Firmware 5.9.4 – Alarmiranje kod previsoke ili preniske vanjske temperature

03.04.2020. Firmware 5.9.3 – Promjene prikaza podataka na ekranu. Poboljšano povezivanje hidrometra.

02.04.2020. Firmware 5.9.2. – Dodana opcija vanjskog termometra, izrađen dizajn za novi PCB.

01.04.2020. Firmware 5.9.1. – Dodan zvučni signal kod spremanja postavki, kao i zvučno alarmiranje kod preniske ili previsoke temperature hidrometra.

31.03.2020. Firmware 5.9 – Promjenjen način spajanja komponenti

26.03.2020 Firmware 5.8.1– Ugrađen alarm (obavještavanje) kod previsoke i preniske temperature -Zaštita od kvara kontrolera temperature fermentacije – Kod preniske temperature na displeju je temperatura prikazana tamno plavom bojom, a previsoka crvenom.- Temperatura alarma se podešava putem Blynk aplikacije ili putem web sučelja.

26.03.2020 Firmware 5.8 – Promjena boje teksta jačine signala i stanja baterije iz zelene u crvenu kada je signal slabiji vise od -78 ili baterija manje od 3.65 V – Promjena boje naziva iSpindla. Kada je spojen na Blynk boja je zelena, a kada nije crvena. – Poboljšanje u kvaliteti prikaza podataka na displeju.