iSpindel WiFi relay je uređaj koji služi za pojačavanje signala i povezivanje digitalnog hidrometra – iSpindel –a, obradu primljenih podataka te daljnju distribuciju prema aplikacijama za praćenje fermentacije.  Podaci mjereni hidrometrom prikazuju se na velikom TFT displeju, mogu se pregledavati putem lokalne web stranice relaya ili slati na Blynk mobilnu aplikaciju gdje su dostupni grafovi, analitika, daljinski uvid u stanje u fermentoru i ostalo. Nakon verzije 6 omogućeno je slanje podataka hidrometra i na slijedeće servise: UbiDots, BrewSpy, Brewfather, Monitor.Beer. Na ekranu i web stranici uređaja  vidljivo je kada su zadnji puta očitani podaci sa hidrometra kao i podaci o gustoći, temperaturi, naponu baterije, jačini signala, nazivu hidrometra. Jačina signala  iSpindel WiFi relaya je testirana tako da je hidrometar stavljen u inox bačvu debljine stjenke od 2mm i poklopcem od 6mm bez gumene brtve sa inox klamp sistemom, te je bačva stavljena u zamrzivč koji je zatvoren. I u takvim uvjetima signal je bez problema probio do hidrometra. Zbog iznimno pouzdanog povezivanja,  iSpindel na ovaj način troši osjetno manje energije za rad i baterija mu traje dulje. iSpindel WiFi relay  napaja se sa  5V mikro USB punjačem mobitela koji vam može služiti i za punjenje baterije hidrometra, a potrošnja električne energije je zanemariva. Za rad iSpindel hidrometra više nije potreban internet, a isto tako nije potreban ni za iSpindel WiFi relay. Sada je internet povezivanje potrebno samo kod potrebe daljinjskog uvida u stanje fermentacije putem ranije navedenih aplikacija. Uređaj može uvelike olakšati i ubrzati kalibraciju iSpindel hidrometra, jer prikazuje kut.

Firmware za rad uređaja se stalno nadograđuje i poboljšava. Nadogradnja firmwarea ukoliko je potrebno, vrši se bežično putem OTA (Over the Air) i web sučelja uređaja.

Na iSpindel WiFi relay trenutno se mogu spajati 2 iSpindel hidrometra. Od V5.8.1 sve nepravilnosti i upozorenja prikazana su na displeju crvenom bojom. Prilikom spremanja postavki javlja se zvučni signal potvrde, a kod preniske ili kod previsoke temperature hidrometra te kada specifična gustoća padne ispod vrijednosti koju zadate, javlja se neprekidni zvučni alarm.

Po želji se može ugraditi i vanjski termometar temperature. Vanjski termometar ima mogućnost alarmiranja kod previsoke ili preniske temperature. Duljina osjetnika može se produljiti bez utjecaja na mjerenje.

Promjene postavki koje morate učiniti na digitalnom hidrometru:

Uključite vaš iSpindel i otvorite WiFi Manager te u izborniku Configuration promjenite slijedeće u:

SSID: nautilis-ispindel
PASS: ostavite prazno do verzije 6.1.3, a od verzije 6.1.3 dodajte lozinku.
iSpindel name: 1-enter_your_name //neka prvo bude znamenka i onda dalje naziv
Service Type: HTTP
Token: prazno
Server address: 192.168.4.1
Server port: 80
Path/URI: /gravity

Ne zaboravite na formulu kalibracije!

Nautilis Controller management system

Pregled i uređivanje postavki WiFi releja (nije potreban internet)

Za uvid i promjenu postavki uređaja prvo se spojite na WiFi mrežu koju uređaj odašilje, a obično je naziva nautilis-ispindel. Po spajanju na mrežu kod nekih uređaja automatski se otvara internet preglednik, a kod nekih je potrebno otvoriti internet preglednik i ići na adresu: 192.168.4.1

Nakon toga otvara vam se početna stranica Nautilis Controller management u kojoj možete pregledavati i uređivati slijedeće postavke:

Configuration (konfiguracija vaše WiFi mreže, Blink aplikacije i ostalih podržanih servisa),

Ukoliko ostavite jedno od polja praznim ono će se i spremiti prazno. Spremaje uređaj potvrđuje zvučnim signalom. Spremljene postavke su na dnu stranice. Nakon spremanja uređaj je potrebno fizički restartati ili to možete putem Nautilis Controller managmenta i izbornika Reboot, a kako bi promjene bile aktivne.

Za postavljanje Blynk servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select Blynk server (označite Blynk server), 4. TOKEN (Blynk token)
Ne tražena polja moraju biti prazna.

Za postavljanje UbiDots servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select service type (označite Ubidots), 4. TOKEN (Vaš API token na Ubidots STEM računu).
Ne tražena polja moraju biti prazna.

Za postavljanje Brewfather servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select service type (označite Brewfather), 4. PATH/URI (unesite Vaš osobni PATH/URI ).
Ne tražena polja moraju biti prazna.

Za postavljanje BrewSpy servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select service type (označite BrewSpy), 4. TOKEN (Vaš token hidrometra koji koristite) Napomena kod BrewSpy usluge moguće je koristiti samo 1 hidometar.
Ne tražena polja moraju biti prazna.

Za postavljanje Monitor.Beer servisa potrebno je:

1. Network name (ime Vaše WiFi mreže – pazite na mala – velika slova), 2. Network password (lozinka Vaše WiFi mreže) 3. Select service type (označite Monitor.Beer), 4. PATH/URI (unesite Vaš osobni PATH/URI  /ispindel/?vaše korisničko ime).
Ne tražena polja moraju biti prazna.

– U postavkama iSpindel-a interval mora biti postavljen na najmanje 900 s (15min).

-Kod prvog spajanja na servis ime Vašeg hidrometra se sprema na server i tek onda ga možete koristiti u aplikaciji. U servisu je potrebno posebno zaljepiti formulu kalibracije koju koristite.

Update firmware (nadogradnja firmwarea)

Over-the-Air programming (OTA) je bežična nadogradnja firmwera uređaja. Otvaranjem izbornika otvara vam se stranica za nadogradnju. Pronađete najnoviji firmware na uređaju s kojim ste se povezali na web stranicu i učitate isti na sustav. kada dobijete obavijest Ok, firmware je nadograđen uspješno.

Managment (Odabir broja dostupnih hidrometara, postavljanje alarma visoke i niske temperature)

Measured data (prikaz izmjerenih podataka),

ovdje možete vidjeti sve podatke koji su primljeni.

Reboot (Restartanje sistema),

Otvaranjem ove poveznice uređaj će se ponovno pokrenuti.

Instalacija Blynk aplikacije

Instalirajte Blynk apoplikaciju na mobitel:
1. Download Blynk App: http://j.mp/blynk_Android or http://j.mp/blynk_iOS
2. Za bržu instalaciju hidrometra na Blynk aplikaciju koriostite QR kod.
3. Uživajte u radu

Za instalaciju svih mogućnosti ugrađenih u firmware 6.1.5 potrebno je 6400 Blynk energije, tada koristite QR ispod. Sve mogućnosti su dostupne na lokalnoj web stranici, tako da ta opcija nije obavezna. Za ručno dodavanje u postojeću aplikaciju virtualni pin za alarm niske temperature je V67, a za alarm visoke temperature je V68.

 

Dnevnik promjena:

16.09.2020. Firmware 6.1.6 – Otklonjen problem  spremanja postavki konfiguracije uzrokovanog drugačijim memorijskim procesorom kontrolera.

14.07.2020. Firmware 6.1.5 -Dodan alarm Specifične gustoće – Kada vrijednost gustoće padne ispod alarmne vrijednosti o istome ćete biti obavješteni zvučno, crvenom bojom gustoće na ekranu i obavješću na mobitelu ukoliko koristite Blynk aplikaciju

13.07.2020. Firmware 6.1.4 – Dodane jednake opcije za Ispindel 2

12.07.2020. Firmware 6.1.3 – Izbrisana zaštita na web stranici, a dodana lozinka na WiFi mrežu – potrebno je dodati lozinku u postavke iSpindla!

20.04.2020. Firmware 6.1.2 – Omogućeno slanje podataka na Monitor.Beer servis

10.04.2020. Firmware 6.1.1 – Poboljšanje u spajanju na Ubidots, Brewfather i Brew Spy servis

06.04.2020. Firmware 6.1 – Promjene u Nautilis managmentu za lakše podešavanje novih servisa

05.04.2020. Firmware 6.0 – Omogućeno slanje podataka na Ubidots, Brewfather, BrewSpy

04.04.2020. Firmware 5.9.4 – Alarmiranje kod previsoke ili preniske vanjske temperature

03.04.2020. Firmware 5.9.3 – Promjene prikaza podataka na ekranu. Poboljšano povezivanje hidrometra.

02.04.2020. Firmware 5.9.2. – Dodana opcija vanjskog termometra, izrađen dizajn za novi PCB.

01.04.2020. Firmware 5.9.1. – Dodan zvučni signal kod spremanja postavki, kao i zvučno alarmiranje kod preniske ili previsoke temperature hidrometra.

31.03.2020. Firmware 5.9 – Promjenjen način spajanja komponenti

26.03.2020 Firmware 5.8.1– Ugrađen alarm (obavještavanje) kod previsoke i preniske temperature -Zaštita od kvara kontrolera temperature fermentacije – Kod preniske temperature na displeju je temperatura prikazana tamno plavom bojom, a previsoka crvenom.- Temperatura alarma se podešava putem Blynk aplikacije ili putem web sučelja.

26.03.2020 Firmware 5.8 – Promjena boje teksta jačine signala i stanja baterije iz zelene u crvenu kada je signal slabiji vise od -78 ili baterija manje od 3.65 V – Promjena boje naziva iSpindla. Kada je spojen na Blynk boja je zelena, a kada nije crvena. – Poboljšanje u kvaliteti prikaza podataka na displeju.